Aktuellt på gång

Vi uppmanar därmed våra resurspersoner inom FRG Järfälla att hålla uppsikt på sin mail och mobil samt att vara uppdaterad om vad som händer i omvärlden. FRG-ansvarig Järfälla

Informationsmöte 23 maj

Vi bjuder in till ett informationsmöte den 23 maj inför att vi planerar en ny FRG Grundkurs. Lokalen är Järfällasalen i kommunhuset Vasaplatsen 11 med ingång från baksidan. Se vidare under Utbildning.
Mötet startar klockan 19.00. Anmäl dig här: info@frgjarfalla.se

Vad gör FRG?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Passa på och bli medllem i  Järfälla Civilförsvarsförening och få utbildning för att kunna gå med i FRG, läs mer här www.civiljarfalla.se/bli-medlem/