Aktuellt på gång

Vi uppmanar därmed våra resurspersoner inom FRG Järfälla att hålla uppsikt på sin mail och mobil samt att vara uppdaterad om vad som händer i omvärlden.


FRG Ansvarig FRG Järfälla

Vi assisterar Järfälla kommun med resurser för logistik för boende från Ukraina. Insatsen påbörjades i mars 2022 och fortsätter en bit in på 2023 enligt begäran från kommunen.

Insatsen är en av de största insatserna av en FRG-grupp i Sverige. 


Ladda ned och läs två nya broschyrer om FRG

FRG folder: En värdefull resurs i kommunen

FRG folder: Redo för västen


Vad gör en FRG?
Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Passa på och bli medllem i Civlförsvarsförbundet Järfälla och få utbildning för att kunna gå med i FRG, läs mer här www.civiljarfalla.se/bli-medlem/ 


Nedan lite avslutade insatser

Förutom den pågående Ukraina insatsen har vi under 2022 assisterat vid Nationaldagsfirandet vid Görveln Öppethus vid Attunda brandstation och vid Görvelnlammets julmarknad.

—————————————————-

Görvälnlammets julmarknad

FRG Järfälla har fått i uppgift att medverka på
Görvälnlammets julmarknad söndag 5 dec 2021 klockan 11- 15

———————————-

FRG Järfälla har fått i uppdrag av Järfälla kommun att assistera vid planerade informationstillfällen om vikten att vaccinera sig. Detta genomförs i samarbete med Region Stockholm och Järfälla kommun.

Uppdraget är att förse aktuella platser med tält, bord, stolar samt att tillhandahålla drycker.

MIDVINTERSTÄMMAN PÅ FJÄLLENSKOLAN I VIKSJÖ
En mycket trevlig upplevelse med mycket musik
och med 700 spelmän och besökare !
Lördagen den 18 januari 2020

Görvälnlammet  Julmarknad söndag den 8 december 2020

Skälby-Barkarby Gårdsförening Julmarknad söndag den 1 december kl. 10.00 – 16.00

FRG-medlemmar från 10 olika kommuner i norra Stor-Stockholm övar gemensamt under lördagen den 14 september mellan 09:00 och 15:00 vid Fjällenskolan och idrottsplanen invid. Det är ca 100 deltagare varav många kommer från andra delar av norrort så det kan bli lite stökigt med parkering kring skolan under lördagen. Övningen bygger på att samverka och ta hand om allmänheten vid en särskild händelse samt att erbjuda omhändertagande och förtäring.

Nationaldagsfirande 6 juni vid Görvelns Slott.

Bilträffen på IKEA-parkeringen i Barkarby lördag den 4 maj 20:00-24:00

FRG växer

FRG Järfälla har nu skrivit avtal med 14 st nyutbildade personer som på ett bra sätt förstärker vår FRG-grupp.

Vi har nu totalt ca 85 personer som kan förstärka kommunens resurser.

Vi hälsar dem välkomna i vår grupp.

Statister

FRG Norr har fått ett stort uppdrag av Brandkåren Attunda att vara statister vid en samverkansövning i Okvista.

Uppdraget påbörjades den 1 oktober och avslutas 30 oktober,.

Totalt 24 st FRG-are från ett flertal kommuner deltar som statister, ett uppdrag som utförs med stor inlevelse och entusiasm.

Fortsatt trygghetsinsats i Jakobsberg

Under hösten och fram till i december deltar vi tillsammans med polisen, Attunda, trygghetsvärdar och nattvandrande föreningar till att skapa trygghet i Jakobsberg.  Kallelse har skickats till alla via e-mail.

Trygghetsinsats i Jakobsberg

Tillsammans med polisen, Attunda, trygghetsvärdar och nattvandrande föreningar. Även Järfällahus, Nobina, MTR m fl. ställer upp.

Vårens tider

Fredag 23 mars (bemannad)

Fredag 6 april (bemannad)

Fredag 13 april

Lördag 14 april

Måndag 30 april

Lördag 26 maj

Alla dagar 20.00 – 24.00

Anmäl dig här

Från insatsen den 27 oktober då vi bjöd både allmänhet och kollegor på kaffe.

 ___________________________________________________________________________________

7 mars 2018 berättade Peter Wallgren om FRG för Rotary i Järfälla

18 november 2017 hade vi stor gemensam övning
och utbildning inom FRG Norr i Kolsta

Läs vad Mitt i Järfälla skrev om övningen här

Deltagarna fick öva på att hantera vattentankar under dagen.

Fotbolls VM

Som ni säkert har sett i lokaltidningarna så kommer Järfälla kommun att ställa upp en storbilds-TV på tre olika platser under fotbolls-VM.

Det är en ambulerande skärm som flyttas runt.

Kommunen har vänt sig till FRG och frågat om några personer kan tänka sig närvara vid aktuella tider och assistera med allmän ordning och första hjälpen.

Nedan ser du vilka dagar och tider som gäller och om du har möjlighet och intresse så är jag tacksam om du anmäler ditt intresse genom här

Ange vilka datum och tider du kan.

Vi behöver svaret senast den 1 juni helst.

Följande platser och tider gäller (kan ändras något senare)

Riddarparken

15/6 kl. 17-22

17/6 kl. 17-22

18/6 kl. 14-22

Tallbohovsparken (Delfinparken)

20/6 kl. 17-22

21/6 kl. 17-22

22/6 kl. 17-22

23/6 kl. 17-22

Kallhällsparken

25/6 kl. 16-22

26/6 kl. 16-22

27/6 kl. 16-22

Nationaldagsfirandet 6 juni vid Görvelnsslott

Det behövs fortsatt fler som ställer upp som parkeringsvakter och patrullerande trygghet

Anmäl er

Vi assisterar Järfälla kommun med resurser för logistik för boende från Ukraina. Insatsen påbörjades i mars 2022 och fortsätter en bit in på 2023 enligt begäran från kommunen.

Insatsen är en av de största insatserna av en FRG-grupp i Sverige. 

Ladda ned och läs två nya broschyrer om FRG

FRG folder: En värdefull resurs i kommunen

FRG folder: Redo för västen


Vad gör en FRG?
Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Passa på och bli medllem i Civlförsvarsförbundet Järfälla och få utbildning för att kunna gå med i FRG, läs mer här www.civiljarfalla.se/bli-medlem/ 


Nedan lite avslutade insatser

Förutom den pågående Ukraina insatsen har vi under 2022 assisterat vid Nationaldagsfirandet vid Görveln Öppethus vid Attunda brandstation och vid Görvelnlammets julmarknad.

—————————————————-

Görvälnlammets julmarknad

FRG Järfälla har fått i uppgift att medverka på
Görvälnlammets julmarknad söndag 5 dec 2021 klockan 11- 15

———————————-

FRG Järfälla har fått i uppdrag av Järfälla kommun att assistera vid planerade informationstillfällen om vikten att vaccinera sig. Detta genomförs i samarbete med Region Stockholm och Järfälla kommun.

Uppdraget är att förse aktuella platser med tält, bord, stolar samt att tillhandahålla drycker.

 

MIDVINTERSTÄMMAN PÅ FJÄLLENSKOLAN I VIKSJÖ
En mycket trevlig upplevelse med mycket musik
och med 700 spelmän och besökare !
Lördagen den 18 januari 2020

Görvälnlammet  Julmarknad söndag den 8 december 2020

Skälby-Barkarby Gårdsförening Julmarknad söndag den 1 december kl. 10.00 – 16.00

FRG-medlemmar från 10 olika kommuner i norra Stor-Stockholm övar gemensamt under lördagen den 14 september mellan 09:00 och 15:00 vid Fjällenskolan och idrottsplanen invid. Det är ca 100 deltagare varav många kommer från andra delar av norrort så det kan bli lite stökigt med parkering kring skolan under lördagen. Övningen bygger på att samverka och ta hand om allmänheten vid en särskild händelse samt att erbjuda omhändertagande och förtäring.

Nationaldagsfirande 6 juni vid Görvelns Slott.

Bilträffen på IKEA-parkeringen i Barkarby lördag den 4 maj 20:00-24:00

FRG växer

FRG Järfälla har nu skrivit avtal med 14 st nyutbildade personer som på ett bra sätt förstärker vår FRG-grupp.

Vi har nu totalt ca 85 personer som kan förstärka kommunens resurser.

Vi hälsar dem välkomna i vår grupp.

Statister

FRG Norr har fått ett stort uppdrag av Brandkåren Attunda att vara statister vid en samverkansövning i Okvista.

Uppdraget påbörjades den 1 oktober och avslutas 30 oktober,.

Totalt 24 st FRG-are från ett flertal kommuner deltar som statister, ett uppdrag som utförs med stor inlevelse och entusiasm.

Fortsatt trygghetsinsats i Jakobsberg

Under hösten och fram till i december deltar vi tillsammans med polisen, Attunda, trygghetsvärdar och nattvandrande föreningar till att skapa trygghet i Jakobsberg.  Kallelse har skickats till alla via e-mail.

Trygghetsinsats i Jakobsberg

Tillsammans med polisen, Attunda, trygghetsvärdar och nattvandrande föreningar. Även Järfällahus, Nobina, MTR m fl. ställer upp.

Vårens tider

Fredag 23 mars (bemannad)

Fredag 6 april (bemannad)

Fredag 13 april

Lördag 14 april

Måndag 30 april

Lördag 26 maj

Alla dagar 20.00 – 24.00

Anmäl dig här

Från insatsen den 27 oktober då vi bjöd både allmänhet och kollegor på kaffe.

 ___________________________________________________________________________________

7 mars 2018 berättade Peter Wallgren om FRG för Rotary i Järfälla

18 november 2017 hade vi stor gemensam övning
och utbildning inom FRG Norr i Kolsta

Läs vad Mitt i Järfälla skrev om övningen här

Deltagarna fick öva på att hantera vattentankar under dagen.

Fotbolls VM

Som ni säkert har sett i lokaltidningarna så kommer Järfälla kommun att ställa upp en storbilds-TV på tre olika platser under fotbolls-VM.

Det är en ambulerande skärm som flyttas runt.

Kommunen har vänt sig till FRG och frågat om några personer kan tänka sig närvara vid aktuella tider och assistera med allmän ordning och första hjälpen.

Nedan ser du vilka dagar och tider som gäller och om du har möjlighet och intresse så är jag tacksam om du anmäler ditt intresse genom här

Ange vilka datum och tider du kan.

Vi behöver svaret senast den 1 juni helst.

Följande platser och tider gäller (kan ändras något senare)

Riddarparken

15/6 kl. 17-22

17/6 kl. 17-22

18/6 kl. 14-22

Tallbohovsparken (Delfinparken)

20/6 kl. 17-22

21/6 kl. 17-22

22/6 kl. 17-22

23/6 kl. 17-22

Kallhällsparken

25/6 kl. 16-22

26/6 kl. 16-22

27/6 kl. 16-22

 

Nationaldagsfirandet 6 juni vid Görvelnsslott

Det behövs fortsatt fler som ställer upp som parkeringsvakter och patrullerande trygghet

Anmäl er