Kontakt

FRG-ansvarig: Peter Wallgren Mobil: 070-627 23 90

FRG Järfälla, c/o Järfälla Kommun 177 80 Järfälla, E-mail info@frgjarfalla.se