Om FRG

Frivilliga Resursgruppen – FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – en frivillig resursgrupp.

Vad gör en FRG?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. dom samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från år 2009 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Läs mer på Civilförsvarsförbundet Järfälla www.civiljarfalla.se

och på Civilförsvarsförbundet centralt www.civil.se

Anmäl ditt intresse nu, nya utbildningar börjar till våren.

Vårt ledord är

“Bättre förberedd än efterklok”

Här berättat Peter Wallgren om FRG för Rotary i Järfälla