Utbildning

Civilförsvarsförbundet utbildar FRG

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Civil samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från år 2009 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vi genomförde en Grundkurs under hösten 2022 som gav oss en bra förstärkning av resurser.

Ny grundkurs startar 15 mars 2023 – Klicka här för att anmäla ditt intresse

Senaste anmälningsdag är 10 mars.

Information om grundkursen

Grundkursen omfattar totalt 36 timmar och varje kurspass är på 3 timmar.

Vissa kurspass kan komma att ske under en lördag och /eller söndag och vissa på vardagskvällar. Utbildningen huvudsakligen  i Järfälla.

Kursrubrikerna är nedan och varje kurs sker i den tidsordning som tillgång till instruktörerna medger.

Den Frivilliga Resursgruppen.

Kommunkunskap.

Vår sårbarhet och våra möjligheter.

Information vid kriser.

Att möta människor i kris.

Första hjälpen med Hjärt-lungräddning, HLR.

Livsmedelshantering och hygien

Stabstjänst.

30 minutersmetoden

Brandkunskap

Kommunspecifik utbildning, praktisk övning

Avslutande övning.

Välkommen att anmäla ditt intresse på info@frgjarfalla.se