Järfälla FRG är aktiverade för att vid behov förstärka kommunens personal på Järfälla Hemstöd med varuinköp för invånare 70 +